Kancelaria Notarialna Kraków

kancelaria notarialna kraków

Oferta Kancelaria Notarialna Kraków – Pach&Golec-Sionek

Kancelaria Notarialna Kraków Pach&Golec-Sionek oferuje szeroki zakres czynności notarialnych, których celem jest nadanie dokumentom charakteru urzędowego. Dokonując czynności notarialnych do obowiązków kancelarii należy czuwanie nad odpowiednim zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz osób, które poniosą skutki prawne z tytułu ich wykonywania.

Notariusze to osoby zaufania publicznego korzystające z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Są one powoływane przez ministra sprawiedliwości, który odpowiada także za wyznaczenie siedziby Kancelarii Notarialnej. Podstawowym zadaniem notariuszy jest zapobieganie sporom sądowym przez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu.

Czynności notarialne mogą być dokonywane zarówno w siedzibie jak i w innym miejscu – w zależności od ich charakteru i okoliczności. Istnieje także możliwość dokonania ich w języku innym niż polski korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Oryginały aktów notarialnych zawsze pozostają w Kancelarii. Osoby będące stronami w postępowaniu notarialnym otrzymują jedynie wypis aktu notarialnego, który zachowuje jednak tę samą moc prawną co oryginał. Wypisy opatrywane są pieczęcią i podpisem notariuszy. Po 10 latach od sporządzenia aktów notarialnych, notariusze przekazują je do właściwego archiwum (w zależności od położenia kancelarii Sądu Rejonowego).

Zapraszamy do naszej Kancelarii!

kancelaria notarialna kraków

Tagi Notariusz Kraków, Kancelaria Notarialna Kraków, Notariusze Kraków