Notariusz Kraków

ola (3 of 34)mini-2-largeJeśli szukasz Notariusza zachęcamy do skorzystania z usług świadczonych przez Kancelarię Notarialną Pach&Golec-Sionek – Kraków.

Oferta obejmuje czynności notarialne takie jak sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, protesty weksli i czeków, poświadczeń, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, a także doręczenia oświadczeń czy spisywanie protokołów. Przyjmujemy także na przechowanie papiery wartościowe, dokumenty, dane zgodnie z przepisami dotyczącymi informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Notariusze mogą wykonać czynności notarialne także w językach obcych przy współpracy z tłumaczem przysięgłym.

Zgodnie z prawem notarialnym obowiązującym wszystkich notariuszy, Notariusz nie wykonuje czynności niezgodnych z prawem.

Zarówno podczas wykonywania czynności notarialnych jak i po ich zakończeniu notariusz, jako osoba zaufania publicznego, jest zobowiązany do zachowania tajemnicy. Niektórzy mogą być z tego obowiązku  zwolnieni w sytuacjach gdy powoływani są na świadków w sądzie. Może on jednak uchylić się od ujawniania informacji, które w jego ocenie mogłyby przyczynić się do zagrożenia interesów prywatnych lub państwowych.  Innymi okolicznościami, które nakładają na niego obowiązek ujawnienia tajemnicy notarialnej jest posiadanie danych dotyczących wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych nielegalnego lub nieznanego pochodzenia oraz finansowania działań terrorystów (zgodnie z ustawą z 16 listopada 2000 roku).

Zapraszamy do naszej Kancelarii!

Notariusz Kraków

Tagi Notariusz Kraków, Kancelaria Notarialna Kraków, Notariusze Kraków