Notariusz Kraków

ola (3 of 34)mini-2-largeJeśli szukasz notariusz Kraków zachęcamy do skorzystania z usług świadczonych przez Kancelarię Notarialną Pach&Golec-Sionek.

Oferta notariusze Kraków obejmuje czynności notarialne takie jak sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, protesty weksli i czeków, poświadczeń, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, a także doręczenia oświadczeń czy spisywanie protokołów. Przyjmujemy także na przechowanie papiery wartościowe, dokumenty, dane zgodnie z przepisami dotyczącymi informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Notariusze Kraków mogą wykonać czynności notarialne także w językach obcych przy współpracy z tłumaczem przysięgłym.

Zgodnie z prawem notarialnym obowiązującym wszystkich notariuszy, Notariusz Kraków nie wykonuje czynności niezgodnych z prawem.

Zarówno podczas wykonywania czynności notarialnych jak i po ich zakończeniu notariusz Kraków, jako osoba zaufania publicznego, jest zobowiązany do zachowania tajemnicy. Notariusze Kraków mogą być z tego obowiązku  zwolnieni w sytuacjach gdy powoływani są na świadków w sądzie. Notariusz Kraków może jednak uchylić się od ujawniania informacji, które w jego ocenie mogłyby przyczynić się do zagrożenia interesów prywatnych lub państwowych.  Innymi okolicznościami, które nakładają na notariusza Kraków obowiązek ujawnienia tajemnicy notarialnej jest posiadanie danych dotyczących wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych nielegalnego lub nieznanego pochodzenia oraz finansowania działań terrorystów (zgodnie z ustawą z 16 listopada 2000 roku).

Zapraszamy do naszej Kancelarii!

Powrót do strony głównej

Tagi